Đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp kịp thời – Quyền lợi cho bạn

Tìm hiểu kỹ, chị Hà mới biết, hóa ra, trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày bị mất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng , người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu nơi đang làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Ngày thứ nhất trong thời hạn 7 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm. Đối chiếu với giấy tờ của chị, nhân viên trung tâm giải thích rõ: Ngày chấm dứt hợp đồng làm việc của chị Hà là ngày 01/10/2010 thì ngày thứ nhất trong thời hạn phải đăng ký thất nghiệp của chị Hà là ngày 01/10/2010. Thời hạn cuối cùng để chị đăng ký thất nghiệp là ngày 10/10/2010. May sao, chị Hà đăng ký vào ngày thứ 6 kể từ thời điểm mất việc.

viec lam (2)

Chuyên gia cho biết có trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá 7 ngày, nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp được đăng ký thất nghiệp và giải quyết hưởng trong các trường hợp: Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viên cấp huyện hoặc tương đương trở lên; Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông với trường hợp bị tai nạn giao thông; Do thiên tai, dịch họặc có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của người lao động.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Người thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ 3 điều kiện sau :
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
3. Chưa tìm việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định ( ngày thứ nhất trong 15 ngày là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc)
 Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.
 
ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
Trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn 7 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc).
 
HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;
2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp, về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định và xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm.
 
THỜI ĐIỂM HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Người thất nghiệp khi có đủ điều kiện nêu trên được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày thứ 16 tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm.

>> Xem thêm tin tuyển dụng các ngành nghề phổ biến:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>