Tuổi Thân năm 2015 hợp làm ăn với tuổi nào?

tuoi than Người tuổi Thân và người tuổi Tý có thể hợp tác, song chuột muốn tự lập thì không nên tôn sùng khỉ một cách mù quáng. Hoặc người tuổi Thân cũng hợp tác được với người tuổi Dần. Tuy nhiên người tuổi Dần nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, còn khỉ đừng more »

Tuổi Mùi năm 2015 hợp làm ăn với tuổi nào?

tuoi mui Người tuổi Mùi và người tuổi Mão khá hoà hợp với nhau trong việc kinh doanh. Người tuổi Mão có con mắt tinh tường, biêt lựa chọn, còn dê lại làm việc hăng say, hợp tác vối nhau rất có lợi. Người tuổi Mùi và người tuổi Thìn cũng có thể tìm được tiếng nói more »

Tuổi Ngọ năm 2015 hợp làm ăn với tuổi nào?

tuoi ngo Người tuổi Ngọ sẽ có sự hợp tác tương đối lý tưởng với người tuổi Sửu. Hai tuổi này đều trung thành với sự nghiệp chung, hơn nữa cần cù chịu khó, sự nghiệp sẽ phát triển thuận lợi. Người tuổi Ngọ và người tuổi Dần cũng có thể hợp tác, hai bên đều có more »

Tuổi Tỵ (Rắn) năm 2015 hợp làm ăn với tuổi nào?

tuoi ran Nếu bạn tuổi Tỵ thì có thể hợp tác với người cùng tuổi Tỵ như mình. Tuy nhiên, hai người tuổi này cần phải có quan điếm riêng của mình, suy nghĩ độc lập thường mang lại kết quả đúng đắn. Hoặc người tuổi Tỵ có thể tìm người tuổi Ngọ để hợp tác. Có thể nói đây more »

Tuổi Thìn năm 2015 hợp làm ăn với tuổi nào?

tuoi thin Người tuổi Thìn sẽ hợp người tuổi Tý, tuy nhiên cần nhớ rằng việc điều khiển sự nghiệp nhất thiết phải phát triển theo ý đồ của người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn và người tuổi Mão hợp tác cũng khá ăn ý, mèo sẽ để rồng quyết định mọi việc, hơn nữa còn đóng more »

Xem Tuổi Làm Ăn – Chọn Tuổi Làm Ăn – Xem Tuổi Làm Ăn Chung – Tuổi Hạp Làm Ăn