bài học lãnh đạo

Học tập ngay bài học lãnh đạo thiết yếu từ Tim Cook

“Tôi nghĩ quá nhiều người đặc biệt là các doanh nhân và những nhà quản lý cấp cao quá trung thành với những ý tưởng cũ kỹ của họ và họ từ chối hoặc không có đủ can đảm thừa nhận là hiện tại họ đã sai. Có lẽ điều vẫn chưa được đánh giá more »