bói việc làm

Xem tuổi làm nhà tốt xấu trong năm 2016 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi (1979)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 38 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2018 (Mậu Tuất – Gia chủ tuổi 40), năm 2021 (Tân Sửu – Gia chủ tuổi 43), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để