chọn tháng sinh cho tuổi ngọc

Sinh con tuổi Ngọ vào tháng nào là tốt nhất?

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.