xông nhà năm 2017 cho gia chủ tuổi ất sửu

Xem tuổi xông nhà năm 2017 dành cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 

Lịch âm được phân bổ theo vòng Thập Lục Hoa Giáp, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều thay đổi theo thứ tự 60 Can Chi trong vòng hoa giáp này. Năm 2017 là năm Đinh Dậu, mệnh Sơn hạ hỏa, tức Lửa dưới cát. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi more »